Giúp mọi người tìm được tổ ấm, lấy lại sức khỏe và tiến tới sự ổn định và thành công lâu dài.

Nhận trợ giúp ngay bây giờ

Two men with their arms over each other shoulders smiling at camera

Bằng cách cung cấp nhà ở, chăm sóc sức khỏe và việc làm, CCC đang chấm dứt tình trạng vô gia cư ở Portland và giúp mọi người đạt được tiềm năng cao nhất của họ.

 

Tác động của chúng tôi

Giúp chúng tôi thay đổi cuộc sống

Kể từ năm 1979, cộng đồng Portland đã tin tưởng Central City Concern sẽ giúp mọi người tạo ra sự thay đổi lâu dài, có ý nghĩa. Hàng năm, chúng tôi phục vụ hơn 13.000 người đang trải qua hoặc có nguy cơ vô gia cư với nhà ở giá cả phải chăng và hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe lấy con người làm trung tâm, phục hồi sau khi nghiện và hỗ trợ việc làm. Nhưng chúng ta không thể làm điều đó một mình.

Quyên góp
Tình nguyện viên
Biện hộ
https://centralcityconcern.org/wp-content/uploads/CCC-is-Making-a-Difference_2021.mp4-4293.jpg

Cynthia's Story

Living in a tent on the streets can be traumatic. It’s a situation Cynthia knows all too well. After her housing situation with her daughter didn’t work out, Cynthia found herself living outside. Paired with physical challenges, life proved difficult. And then Cynthia met a CCC community health outreach worker. This team is charged with meeting people where they’re at.

Đọc thêm

maroon arrow pointing right

[5/20/2024] Contractual reporting CCC was providing an outside entity from our Puentes and Imani programs included additional personal health client information that should not have been disclosed. We have no reason to believe any information was misused, and notification letters have been sent to affected individuals. To inquire if your information was included, you may call (888) 410-3483.

If you are a CCC employee and have questions please submit a Legal, Compliance and Corporate Affairs Ticket.

Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right