Làm thế nào để giúp đỡ

https://centralcityconcern.org/wp-content/uploads/2021/01/The-Oregon-Clinic2_Blackburn-move-in-kits-e-scaled.jpg

Trong hơn 40 năm, Central City Concern đã hoạt động để chấm dứt tình trạng vô gia cư và giúp mọi người đạt được tiềm năng cao nhất của họ. Nếu bạn muốn sử dụng tài năng và năng lượng của mình để giúp chúng tôi đáp ứng sứ mệnh của mình, làm quà tặng hoặc chỉ muốn tìm hiểu thêm về công việc của chúng tôi, hãy xem các tùy chọn sau.

Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right