Quyên góp

Adult women holding a young boy

Kể từ năm 1979, cộng đồng Portland đã tin tưởng Central City Concern sẽ giúp mọi người tạo ra sự thay đổi lâu dài, có ý nghĩa trong cuộc sống của họ. Khoản đóng góp được khấu trừ thuế của bạn tạo ra sự khác biệt thực sự trong cuộc sống của những người hàng xóm dễ bị tổn thương nhất của chúng ta khi họ tiến tới sự ổn định, tự túc và thành công.

Cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt tình trạng vô gia cư. Cảm ơn bạn vì món quà hào phóng của bạn.

 

Donate Now

Contact the Donor Relations Team

Director of Development Dana Kleinhesselink | 503-419-2649 | Connect on LinkedIn

Major Gifts Officer Chris Wilhite | 503-200-3903 | Connect on LinkedIn

Donor Relations Manager Margaret Floberg | 971-244-5040 | Connect on LinkedIn

Or email give@ccconcern.org

Two people exchanging bedding linnens
Two women with surrounded by toys for the adopt a child program
Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right