Yêu cầu bảo trì

Vui lòng thông báo cho nhân viên lễ tân của tòa nhà về bất kỳ nhu cầu bảo trì hoặc sửa chữa nào. Bạn cũng có thể điền vào biểu mẫu bên dưới. Yêu cầu thường được giải quyết trong vòng 48-72 giờ.

Nếu đây là trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên lễ tân của tòa nhà hoặc Quản lý cộng đồng. Để được bảo trì khẩn cấp ngoài giờ, vui lòng gọi 503-227-1243.

Biểu mẫu bảo trì
Sự cho phép *
Housing icon Nhà ở Tìm nhà ở dark arrow pointing right Healtcare icon Chăm sóc sức khỏe Được chăm sóc sức khỏe dark arrow pointing right Recovery icon Hồi phục Bắt đầu khôi phục dark arrow pointing right Job icon Việc làm Tìm một công việc dark arrow pointing right